Посібник «Права правозахисників»

У 2023 році Фонд домів прав людини випустив оновлений посібник «Права захисників» до 25-річчя Декларації ООН про правозахисників 1998 року, в якому розширюється кількість оригінальних 16 стандартів, які вперше були опублікувані в 2018 році.

Посібник «Права захисників», спільно розроблений Домами прав людини та Фондом домів прав людини (ФДПЛ), ґрунтується на ідеї, що для ефективного впровадження міжнародних стандартів в країні важливо, щоб правозахисники знали та розуміли свої права.

Посібник сприяє і формує розуміння міжнародних стандартів й забезпечує чітке, доступне та цілеспрямоване розуміння стандартів і контексту, який їх оточує. Це інструмент, за допомогою якого захисники можуть поширювати стандарти на національному рівні, взаємодіяти з владою та притягувати їх до відповідальності за виконання зобов’язань, які вони беруть на себе на міжнародному рівні, а також ініціювати національне обговорення важливості захисників та їхньої роботи.

Англомовну версію посібника можна знайти на сайті ФДПЛ.