Перша спільна міжнародна адвокація двох українських Домів прав людини — Подання до Комітету ООН

У колах мережі Домів прав людини виникла ідея – подати спільне подання до Комітету ООН з прав людини. Освітній дім прав людини в Чернігові (ОДПЛ-Ч) підготував свою інформацію стосовно ситуації